Læger

/

Morten Kollander
(f. 1979)
Indehaver

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Syddansk Universitet 2007
Speciallæge i Almen Medicin 2015
Praktiserende læge siden 2015Medlem af:
Lægeforeningen
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin


Overenskomst med sygesikringen: ja

Søren Gellert
(f. 1976)
Indehaver

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Syddansk Universitet 2002
Speciallæge i Almen Medicin 2007
Praktiserende læge siden 2008Medlem af:
Lægeforeningen
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin


Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læge Sanne Eduard
(f. 1974)
Indehaver

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Syddansk Universitet 2005
Speciallæge i Almen Medicin 2014
Speciallæge i Geriatri 01-09-21
Praktiserende læge siden 2021

Medlem af:
Lægeforeningen
Yngre Læger
Dansk selskab for Almen MedicinOverenskomst med sygesikringen: ja

Katarina Crilly
(f. 1983)

Læge

Fra 01-09-20 –
28-02-21 har vi ansat læge Katarina Crilly, som led i sin speciallæge uddannelse i almen medicin. Katarina er læge fra Linköpings Universitet, Sverige i 2012.
Katarina går på barselsorlov 01-03-23 og vender tilbage foråret 2024, hvor hun så skal være her i et år.

Læge

Lucas Grove Vejlstrup Bager
(f. 1997)

Læge

Fra 01-08-23 -
31-01-24
har vi ansat læge Lucas Grove Vejlstrup Bager som led i den kliniske basisuddannelse. Lucas er læge fra Københavns Universitet